Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Δίκτυο θέρμανσης στο κεντρικό λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου Αγιος Σάββας
Πρωτεύον δίκτυο θέρμανσης στο κεντρικό λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου
Δίκτυο ψύξης θέρμανσης στην οροφή του Νοσοκομείου
Δίκτυο ψύξης θέρμανσης απο κεντρικό ψυχροστάσιο Νοσοκομείου
Δίκτυο ψύξης θέρμανσης απο κεντρικό ψυχροστάσιο Νοσοκομείου
Αναχωρήσεις απο κεντρικό ψυχροστάσιο Νοσοκομείου
Δίκτυο εντος ψυχροστασίου