Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » ΚΗΦΗ ΙΛΙΟΥ

ΚΗΦΗ ΙΛΙΟΥ

Συλλέκτης πυρόσβεσης
Κατασκευή συλλέκτη ύδρευσης απο γαλβανισμένη σωλήνα 4"
Κατασκευή συλλέκτη πυρόσβεσης
Δίκτυο πυρόσβεσης
Προετοιμασία εγκατάστασης πυρόσβεσης
Πυροσβεστικό δίκτυο υπογείου
Κατακόρυφες στήλες υδρορροών
Κεντρικός συλλέκτης διανομής κρύου νερού
Δίκτυο πυρόσβεσης
Κατακόρυφες στήλες υδρορροών 4"